Home

Het succes van bedrijven wordt meer en meer bepaald door hun maatschappelijke betekenis. Het gaat er niet alleen om wat je verkoopt, maar ook welke bijdrage je (daarmee) levert aan een betere wereld, en aan het geluk van je klanten en medewerkers. Ik help bedrijven bij het vinden, ontwikkelen en uitdragen van hun maatschappelijke betekenis.

 

Wie ben je? Waar sta je voor? Waar ga je voor?

Maatschappelijke betekenis

Het invullen van maatschappelijke betekenis kan langs verschillende routes of op verschillende niveaus gebeuren, afhankelijk van waar het bedrijf op dat moment staat en welke ambities het heeft;

  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: Hoe zorg je dat de manier waarop je bedrijf opereert zo min mogelijk schadelijke impact op mens, milieu en maatschappij heeft?
  • Maatschappelijk Betrokken Ondernemen: Hoe kun je, naast je business, een bijdrage leveren aan de samenleving?
  • Maatschappelijk Relevant Ondernemen: Hoe zorg je dat je met je producten en diensten helpt maatschappelijke problemen aan te pakken?

Ik help bedrijven de volgende stappen te zetten in het realiseren van hun maatschappelijke betekenis door het ontwikkelen van een duidelijke strategie en het begeleiden van de uitvoering ervan. Daarbij geef ik veel aandacht aan ‘het verhaal’ waarmee zowel de eigen medewerkers als klanten en andere externe stakeholders worden betrokken.

Ook begeleid ik maatschappelijke organisaties in het aangaan van partnerships met bedrijven zodat ze gezamenlijk meer impact kunnen maken.

De kunst is op het snijvlak van markt en maatschappij de juiste balans te vinden tussen zakelijk succes en maatschappelijke vooruitgang.

Maatschappelijk Imago Monitor

Sinds 2009 laat ik jaarlijks de Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) uitvoeren. Dit onderzoek brengt het belang van het maatschappelijk gedrag van bedrijven onder het Nederlands publiek in beeld.

De inzichten uit dit onderzoek zijn onderdeel van mijn werkwijze. Zo laten de resultaten zien hoe je als organisatie grip krijgt op je maatschappelijk imago en dat middels je daden kunt beïnvloeden.