MIM

Maatschappelijk Imago Monitor

De Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) brengt het belang van de maatschappelijke rol van bedrijven onder het Nederlands publiek in beeld.

Allerlei vragen worden beantwoord. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Welke onderwerpen zijn belangrijk? Hoe goed is uw maatschappelijk imago? En wat draagt een maatschappelijk initiatief daar aan bij?

De prestaties op de pijlers die gezamenlijk bepalen of een bedrijf ook een sterk maatschappelijk imago heeft, vormen onderdeel van mijn werkwijze.

De MIM wordt sinds 2009 uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. De 9e meting vond plaats in februari 2018. In februari 2019 volgt meting 10. Interesse in deelname? Vraag meer informatie via 06-51851058 of via het contactformulier

 

Het vertrouwen in de goede bedoelingen van bedrijven klimt weer uit het dal.

Impact van maatschappelijke initiatieven

De MIM meet ieder jaar zo’n 25 maatschappelijke initiatieven van bedrijven. De bekendheid en waardering wordt in beeld gebracht, maar ook wordt gekeken in welke mate men vindt dat het onderwerp aansprekend is en het initiatief past bij het bedrijf. Dit wordt vergeleken met de benchmark van alle gemeten initiatieven. Daarmee ontstaan belangrijke inzichten voor bijsturing.

Het is ook mogelijk meerdere initiatieven van een bedrijf naast elkaar te meten en onderling te vergelijken. Daarmee kan een portfolio beter gemanaged worden.

Grip op consumentengedrag

De MIM geeft inzicht in de mate waarin consumenten vanuit maatschappelijke overwegingen hun koopgedrag zeggen te veranderen. Ook wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de ‘nieuwe economie’ van delen, prosumeren en participeren voet aan de grond krijgt.

Zo geeft MIM waardevolle informatie over hoe bedrijven de binding met hun klanten kunnen versterken.