MIM

Maatschappelijk Imago Monitor

De Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) brengt het belang van het maatschappelijk gedrag van bedrijven onder het Nederlands publiek in beeld. De MIM wordt sinds 2009 uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. De 8e metingĀ vond plaats in februari 2017. Interesse in een presentatie van de resultaten? Deze is via het contactformulier aan te vragen.

Het onderzoek laat onder andere zien in hoeverre de verwachting ten aanzien van het maatschappelijk gedrag van bedrijven verandert, welke onderwerpen men belangrijk vindt en hoe sterk het maatschappelijk imago van de grootste bedrijven van NederlandĀ is.

 

46% van de Nederlanders wantrouwt de goede bedoelingen van bedrijven.

Grip op consumentengedrag

De MIM geeft inzicht in de mate waarin consumenten vanuit maatschappelijke overwegingen hun koopgedrag zeggen te veranderen. Ook wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de ‘nieuwe economie’ van delen, prosumeren en participeren voet aan de grond krijgt.

Zo geeft MIM waardevolle informatie over hoe bedrijven de binding met hun klanten kunnen versterken.