MIM

Maatschappelijk Imago Monitor

De Maatschappelijk Imago Monitor (MIM) brengt het belang van het maatschappelijk gedrag van bedrijven onder het Nederlands publiek in beeld. Allerlei vragen worden beantwoord. Wie heeft welke verantwoordelijkheid? Welke onderwerpen zijn belangrijk? Hoe goed is uw maatschappelijk imago? En wat draagt een maatschappelijk initiatief daar aan bij?

De MIM wordt sinds 2009 uitgevoerd in samenwerking met Motivaction. De 9e meting vind plaats in februari 2018. Een presentatie van de resultaten kunt u via het contactformulier aan te vragen. Interesse in deelname? De mogelijkheden vindt u hier: Deelname MIM 2018

46% van de Nederlanders wantrouwt de goede bedoelingen van bedrijven.

Impact van maatschappelijke initiatieven

De MIM meet ieder jaar zo’n 25 maatschappelijke initiatieven van bedrijven. De bekendheid en waardering wordt in beeld gebracht, maar ook wordt gekeken in welke mate men vindt dat het onderwerp aansprekend is en het initiatief past bij het bedrijf. Dit wordt vergeleken met de benchmark van alle gemeten initiatieven. Daarmee ontstaan belangrijke inzichten voor bijsturing.

Het is ook mogelijk meerdere initiatieven van een bedrijf naast elkaar te meten en onderling te vergelijken. Daarmee kan een portfolio beter gemanaged worden.

Grip op consumentengedrag

De MIM geeft inzicht in de mate waarin consumenten vanuit maatschappelijke overwegingen hun koopgedrag zeggen te veranderen. Ook wordt duidelijk gemaakt in hoeverre de ‘nieuwe economie’ van delen, prosumeren en participeren voet aan de grond krijgt.

Zo geeft MIM waardevolle informatie over hoe bedrijven de binding met hun klanten kunnen versterken.