MIM

Maatschappelijke Impact Monitor

De Maatschappelijke Impact Monitor (MIM) brengt het belang van de maatschappelijke rol van bedrijven onder het Nederlands publiek in beeld en geeft handvatten om die rol in te vullen.

Allerlei vragen worden beantwoord. Hoe groot is het draagvlak voor een (meer) maatschappelijke rol van bedrijven? Op welke doelen (SDG’s) zouden zij zich moeten richten? Welke impact strategieën spreken het meest aan? En welke vorm van communicatie wordt het meest gewaardeerd?

De inzichten van de MIM kunnen worden gebruikt om stap voor stap ook de maatschappelijke betekenis van je bedrijf verder vorm te geven.

De MIM is vanaf 2009 uitgevoerd door Motivaction in opdracht van This Is Why. Vanaf 2021 neemt Motivaction het stokje over.

De 11e meting vond plaats in februari 2020, kort voor het uitbreken van de coronacrisis. Om te zien welke impact dat heeft gehad zijn een aantal vragen herhaald in een extra meting in maart 2020. Lees hier het persbericht van 2 april: Persbericht MIM 2020_OVERHEID MAG GROTERE MAATSCHAPPELIJKE ROL VAN BEDRIJVEN AFDWINGEN.

De MIM is tot en met 2019 uitgevoerd onder de naam Maatschappelijk Imago Monitor. In 2020 is de focus verlegd naar Impact.

40% wantrouwt de goede bedoelingen van bedrijven. 14% vertrouwt ze.