Werkwijze

Handen uit de mouwen

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het snel toewerken naar tastbare oplossingen. Géén uitgebreide rapporten en voorgeschreven stappenplannen, maar vertrekken vanuit wat er is en wat er nodig is. Daarbij maak ik waar relevant gebruik van een groot pallet aan creatieve werkvormen en bewezen modellen.

Brandguide

De Brandguide beschrijft op een compacte manier de gewenste positionering die je als bedrijf/merk wilt innemen en geeft richting aan het gedrag en de vernieuwingen die nodig zijn om daar te komen. In dit model is de maatschappelijke betekenis van het bedrijf een integraal onderdeel.

Het is al mogelijk om in één werksessie een eerste versie van een Brandguide in te vullen. Deze dient dan als prototype voor het vervolg waarin het stap voor stap wordt aangescherpt.

SDG Kompas

De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vormen een collectieve en samenhangende agenda voor een samenleving die zorgt voor welzijn voor alle mensen binnen de grenzen van onze aarde. De doelen zijn tot 2030 vastgesteld en worden door steeds meer partijen omarmd.

Met het SDG Kompas bepalen we op welke doelen je als bedrijf vooral kunt (en wilt) bijdragen.